telitarlatlogo

Egy évtizede még valószínűleg reménytelen vállalkozásnak bizonyult volna Érdre bukkani a magyar képzőművészet térképén. Az utóbbi évek jelentős változást hoztak, elsősorban az itt élő és a városba költözött képzőművészek számának megszaporodásával, egy mára számottevő, több mint 30 alkotót számláló művészkolónia kialakulásával. Az így adódó lehetőségre figyeltek fel az érdi tárlat szervezői és adnak lehetőséget évről évre a városban és környékén élő alkotók bemutatkozására. A 2004 január 22-től induló kiállítássorozaton szereplő festők és grafikusok munkáiból attekintést a minden évben megrendezett kiállítás. A bemutatott képanyag érzékeltetni képes a városban kialakuló szellemi, művészeti élet egy szegmentumát, a helyi kortárs művészet állapotát. Ez az állapot, még ha Érd nem is sorolható a magyar képzőművészet telephelyeihez, mégsem minden előzmény nélkül való.

Az előzmények között elsőként említhetjük a KALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testületek) érdi népfőiskoláját, illetve az 1940-től induló érdi szervezet Szépmíves Céhét. Az Illési Péter fesőművész vezetésével működő műhely országos ismerettséget szerzett, ám a világháború harcai majd a diktatúra véget vetettek a KALOT további működésének. Később Szepes Gyula párizsból való hazatérésével formálódott a szűkszámú művészközösség a festő vezetésével, az 1963-ban alakult Nagy Balog János szakkör tagjaiból. 1977-től máig -mintegy a Szepes féle szabadiskola utódjaként- Eőry Emil szobrászművész irányításával folytatódik a szakköri munka. A 90-es évek első felében két alkotóközösség is színre lépett. A Poly-Art Alapítvány jórészt műkedvelő, amatőr alkotók összefogására és bemutatására vállalkozik.Az X-art egyesület pedig kimondottan képzőművészek csoportjaként alakult 1992-ben.

 Erre a fejlődésre és teljesítményekre hívja fel az az először a Szepes Galériában bemutatott Téli Tárlat. Mint minden más seregszemlén a kép itt is színes, változatos formákból összeálló mozaik. A kiállításokon a tradícionális értékeket követő piktúra éppúgy jelen van, mint a neo avantgard utáni kortárs festészet a maga összetettségében. Ugyanúgy találunk példát az expresszív felületkezelésre, mint a szigorú konstruktív szerkezetű komppozíciókra, fotorealista ábrázolásra és konceptuális gondolatiságra, figuratív és nonfiguratív megoldásokra. A Téli Tárlat regionális vállalkozás a lefedett színtér Érd és szűkebb térsége. Ily módon a kiállítás nem sorolható a nagy országos méretű bemutatókhoz, mint például a szegedi Nyári vagy a hódmezővásárhelyi Tárlat.

Az érdi seregszemle, ha kicsiben is magán viseli a magyar képzőművészet jelentős tüneteit. Pontosabban a századelő tanácstalanságát, bizonytalanságát, értékkereső állapotát. Amely állapot a közvetített üzenetekben éppúgy mint a festői minőségben egyaránt tettenérhető.